Τα σημαντικότερα ορθοδοντικά προβλήματα στα παιδιά

Για ποιους λόγους ένα παιδί χρειάζεται ορθοδοντική θεραπεία;

Ένα παιδί θα έχει σημαντική ωφέλεια (σε αισθητικό ή λειτουργικό επίπεδο) από την ορθοδοντική στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Πολύ στραβά δόντια, όπου παραμένουν εύκολα τροφές, ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύουν το παιδί στον αποτελεσματικό καθαρισμό τους

Πεταχτά δόντια, που «κάθονται» έξω από τα χείλη όταν το στόμα κλείνει και αυξάνουν τη πιθανότητα να τραυματιστούν ή και να σπάσουν

Γνάθοι που δεν αναπτύσσονται αρμονικά (η πάνω γνάθος βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από την κάτω) με αισθητικές και λειτουργικές επιπτώσεις

– Όταν τα πάνω πίσω δόντια κλείνουν μέσα από τα κάτω ή η κάτω γνάθος κλείνει “στραβά” γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης σκελετικής ασυμμετρίας    της κάτω γνάθου

– Όταν τα μπροστινά δόντια της πάνω γνάθου κλείνουν “μέσα” από τα κάτω, με κίνδυνο τη φθορά της αδαμαντίνης των  δοντιών αυτών ή τον τραυματισμό των ούλων τους και κυρίως την ανάπτυξη προγναθισμού της κάτω γνάθου

-Περιπτώσεις με μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα μπροστινά δόντια της άνω και της κάτω γνάθου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη μάσηση, ομιλία και κατάποση

– Περιπτώσεις στις οποίες τα πάνω δόντια καλύπτουν 100% τα κάτω, με κίνδυνο μελλοντικά τα μπροστινά δόντια αφενός να αποτρίβονται και αφετέρου να ακουμπούν τα ούλα και να τα τραυματίζουν

– Πολύ κακή διάταξη δοντιών, που επηρεάζει αρνητικά τη ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση του παιδιού

– Περιπτώσεις όπου ορισμένα δόντια παραμένουν έγκλειστα μέσα στο οστό της γνάθου (δεν «κατεβαίνουν»)  και χρειάζεται να τα τραβήξει ο ορθοδοντικός  για να κατέβουν.