Κατάλληλη ηλικία

Πότε πρέπει ένα παιδί να κάνει ορθοδοντική;

  • Ο πρώτος προληπτικός έλεγχος του παιδιού από ειδικό ορθοδοντικό ενδείκνυται να γίνεται στην ηλικία των7-8 ετών (σύσταση Αμερικάνικης Ορθοδοντικής Ομοσπονδίας)
  • Η κατάλληλη ηλικία για έναρξη ορθοδοντική θεραπεία, εφόσον διαγνωσθεί πρόβλημα, ποικίλει και εξαρτάται κυρίως από το είδος και τη βαρύτητα του ορθοδοντικού προβλήματος καθώς και από την οδοντική και σκελετική ανάπτυξη του κάθε παιδιού.
  • Είναι λανθασμένη η άποψη ότι το παιδί πρέπει να έχει οπωσδήποτε αλλάξει όλα τα παιδικά του δόντια. Σε αρκετές περιπτώσεις, ορθοδοντική ενδείκνυται πριν αλλάξει το παιδί όλα τα παιδικά του δόντια, όπως για παράδειγμα περιπτώσεις με μεγάλη έλλειψη χώρου, σε πολύ «πεταχτά» άνω δόντια, σε πολύ στενή άνω γνάθο, σε σκελετικά προβλήματα κα.
  • Για τη πλειοψηφία των παιδιών, η κατάλληλη ηλικία έναρξης θεραπείας βρίσκεται μεταξύ 10-12 χρόνων, ενώ σε ένα μικρότερο ποσοστό ενδείκνυται η έναρξη προληπτικής θεραπείας νωρίτερα (7-9 ετών). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί μικρή προληπτική παρέμβαση και σε μικρότερη ηλικία (5-6).Οι ενδείξεις για έναρξη νωρίτερα προληπτικής ορθοδοντικής αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητά μας “Προληπτική Ορθοδοντική”