Πρέπει όλα τα ορθοδοντικά προβλήματα να αντιμετωπίζονται ?

  • Όχι, από ιατρικής πλευράς, δεν είναι απαραίτητο να θεραπεύονται όλα τα ορθοδοντικά προβλήματα.
  • Ένα ποσοστό ορθοδοντικών προβλημάτων έχει κυρίως αισθητικές συνέπειες και δεν επηρεάζει  τη λειτουργία του στόματος. Το αισθητικό πρόβλημα πρέπει να διορθώνεται όταν επηρεάζει αρνητικά τη ψυχολογία του παιδιού ή  τις κοινωνικές συναναστροφές του. Σε άλλη περίπτωση, επειδή η αισθητική είναι συχνά υποκειμενική, έγκειται στους γονείς και στο παιδί να αποφασίσουν αν η αισθητική του χαμόγελου τους ικανοποιεί και να ξεκινήσουν ή όχι ορθοδοντική θεραπεία.
  • Όσον αφορά τα λειτουργικά προβλήματα, η αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης καθορίζεται από το είδος και τη βαρύτητα των επιπτώσεών τους. Προβλήματα που σχεδόν ομόφωνα συστήνεται από τους ορθοδοντικούς να θεραπεύονται είναι εκείνα που δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού δοντιών και ούλων, παθήσεων της κροταφογναθικής διάρθρωσης ή αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των γνάθων.